Šlechtické tituly

Systém titulů a lén výše uvedený se používá v Gondoru a Doriatu. V Lakrisu vládne v současnosti Velká rada, která je místním nejvyšším výkoným a zákonodárným orgánem.

Lakris se tedy v současné době nejvíce podobá republice, neboť zde neexistuje žádná šlechta, pouze zástupci volení lidem. Jejich titulem je zatím Radní, avšak může se stát, že si sami vymyslí brzy název jiný.

titul oslovení manželka titul je udělený dědičný léno postavení
svobodný pán pane paní udělený ne nižší
baronet pane baronetka udělený může obdržet nižší
zeman pane zemanka udělený může obdržet nižší
baron pane baronka udělený léno vyšší
vikomt jasnosti komtesa může být dědičný může obdržet vyšší
markýz jasnosti markýza dědičný může obdržet vyšší
hrabě jasnosti hraběnka může být dědičný léno vyšší
vévoda jasnosti vévodkyně dědičný léno vyšší
kníže jasnosti kněžna volený léno vyšší
král výsosti královna dědičný    

Do vyšší šlechty povyšuje pouze král.

Do nižší šlechty mají právo povyšovat vyšší šlechtici.

Vyšší tituly se udílejí většinou dědičně a tito šlechtici dostávají léno.

Obdržet léno smí i nižší šlechtic - musí mu však být přiděleno šlechticem, který jej pasoval do šlechtického stavu, z jeho vlastních pozemků.

 

Provincii Lakris vládne Rada Lakrisu

tato byla ustanovena po znovudobytí země pěti armádami. Její mandát jí udělila dohoda králů a vládců všech čtyř stran (trpaslíků, elfů, barbarů a brigády svobody).

Mezi pravomoci rady spadá i uznání působnosti rytířských řádů na území jí spravovaném. Členové řádu jsou rytíři - ti požívají výsad a pravomocí nižší šlechty. Jsou oslovováni titulem SIR. Rada řádům přidělí léno a právo na opevnění tvrze.


Tato stránka byla autorem Webu naposledy editována 10.06.2004 19:09:28,
automatický update proveden 20.01.2009 19:38:29
počet přístupů